нсзу офіційний сайт перевірка стану підписання договору

Національна служба здоров’я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Стан подання пропозицій закладами охорони здоров`я на укладення договорів з НСЗУ за програмою медичних гарантій 2021 року

Дашборд «Стан подання пропозицій закладами охорони здоров`я на укладення договорів з НСЗУ за програмою медичних гарантій 2021 року» містить інформацію про подання пропозицій спеціалізованими закладами в системі “Смарттендер”. Заклади, які надають первинну медичну допомогу укладають договори через електронну систему охорони здоров’я. Стан обробки пропозицій закладів ПМД можна побачити тут.

Дашборд «Стан подання пропозицій закладами охорони здоров`я на укладення договорів з НСЗУ за програмою медичних гарантій 2021 року» має три розділи.

1. У першому розділі «Стан розгляду поданих пропозицій» міститься інформація про статус поданих пропозицій до НСЗУ в системі “Смарттендер”, а також їх розподіл за групами послуг.
У заголовку розділу відразу можна бачити кількість закладів, які подали пропозиції, та кількість поданих пропозицій. Діаграма вгорі показує розподіл поданих пропозицій за групами послуг.

У таблиці в центрі сторінки розміщено перелік закладів, які подали пропозиції. У таблиці зазначено ЄДРПОУ, повну назву закладу та кількість місць надання послуг, дату подачі пропозицій, групи послуг.

За допомогою фільтрів ліворуч інформацію можна аналізувати за наступними критеріями:
— область реєстрації закладу;
— населений пункт;
— форма власності;
— назва надавача;
— статус пропозиції;
— напрям;
— група послуг.

2. Другий розділ « Розподіл поданих пропозицій за групами послуг » показує розгорнуту картину поданих пропозицій відповідно до груп послуг.
Вгорі дашборду міститься інформація про кількість закладів, груп послуг та поданих пропозицій. Праворуч вгорі графічно наведена інформація про розподіл закладів за кількістю поданих пропозицій. Діаграма допомагає проаналізувати, скільки закладів по всій України подали пропозиції за певною кількістю пакетів. Нижче розташовано графік частки надавачів в розрізі груп послуг від загальної кількості ЗОЗ, що подали пропозиції.

У таблиці зображено дані про розподіл закладів, які подали пропозиції, за областями. У таблиці упорядковано дані про кількість поданих пропозицій за областями.

3. Третій розділ « Розподіл поданих пропозицій за областями » зображує інформацію про кількість поданих пропозицій та їх статут за областями.
На карті України із закладами, які подають пропозиції, є цифри. Цифра на кожній області означає кількість надавачів, які подали пропозиції до НСЗУ. Також інформацію можна відсортувати за допомогою фільтрів «Тип населеного пункту», «Форма власності», «Статус пропозиції», «Напрям» та «Група послуг».

Для перегляду дашборду зі смартфону, необхідно увімкнути функцію автоповорот у налаштуваннях телефону та перевертати смартфон горизонтально.

Аналітична панель моніторингу стану подання пропозицій на укладення договору з НСЗУ буде корисною для представників місцевої влади, бізнесу, закладів охорони здоров’я, громадських активістів.

Источник

Національна служба здоров’я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Всі набори знеособлених відкритих даних Національної служби здоров’я України публікуються у Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

НСЗУ «оприлюднює відомості, що можуть сприяти підвищенню якості медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, розпорядником або володільцем яких вона є, з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та щодо інформації з обмеженим доступом». Це закріплено постановою КМУ від 21 серпня 2019 року №753.

Всі набори відкритих даних структуровані для машинної обробки. Частота оновлення кожного набору вказана на сторінці набору даних. На основі відкритих даних можна створювати різні додатки, сервіси, бізнес-моделі. Відкриті дані допомагають споживачам покращувати ефективність управлінських рішень на будь-якому рівні.

Інформація про створені та виконані електронні направлення в ЕСОЗ

Перейти до набору даних >>

Укладені договори за програмою реімбурсації лікарських засобів

Перейти до набору даних >>

Дані зі звітів про доходи і витрати надавачів медичних послуг за 1 квартал 2021 року

Перейти до набору даних >>

Інформація про вакцинацію населення від Коронавірусної хвороби

Перейти до набору даних >>

Інформація про аптечні заклади, які уклали договір із НСЗУ за програмою реімбурсації лікарських засобів («Доступні ліки») та відпускають електронні рецепти.

Перейти до набору даних >>

Інформація про виписані електронні рецепти за програмою реімбурсації лікарських засобів («Доступні ліки»)

Перейти до набору даних >>

Внесені в ЕСОЗ декларації про вибір лікаря ПМД

Перейти до набору даних >>

Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Перейти до набору даних >>

Інформація про суб’єктів господарювання, які уклали договір із НСЗУ за програмою медичних гарантій

Перейти до набору даних >>

Источник

Національна служба здоров’я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Дашборд «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» має 4 розділи.

Розділ 1 . «Укладені договори про медичне обслуговування населення» містить інформацію про загальну кількість закладів, які підписали договір з НСЗУ на надання первинної, спеціалізованої та екстреної медичної допомоги. Угорі сторінки можна побачити окремо кількість комунальних та приватних закладів. Є також розподіл законтрактованих закладів по областях.

У таблиці розташовані законтрактовані заклади. Деталізувати таблицю можна за фільтрами ліворуч, а обравши необхідний заклад, потрібно натиснути кнопку “Група послуг” над таблицею. Це дозволить побачити, за якими саме групами послуг має контракти з НСЗУ потрібний заклад.

За допомогою фільтрів ліворуч інформацію можна аналізувати за такими критеріями:
— область, населений пункт;
— форма власності;
— надавач послуг;
— вид допомоги (COVID-19, первинна, екстрена, спеціалізована)
— напрям (наприклад пріоритетні стаціонарні послуги, тощо)
— група послуг;
— номер договору;
— загальна сума договору.

В даному розділі за допомогою карти можна переглянути які групи послуг надаються в різних населених пунктах, відповідно до укладених договорів з НСЗУ. Під картою інформація також подається в табличному вигляді.
За допомогою фільтрів можна деталізувати інформацію за групою послуг чи місцем розташування.
Якщо обрати будь-який об’єкт на карті візуалізації і всі показники та елементи візуалізації на сторінці автоматично перерахуються.
Також можна навести мишкою на будь-який елемент візуалізації і з’явиться можливість масштабувати цей елемент на всю сторінку та переглянути список всіх фільтрів, які впливають на нього. Якщо натиснути правою кнопкою мишки на візуальний елемент, випадає контекстне меню, де можна отримати дані, які використовуються для відображення елементу у вигляді таблиці.

Розділ 3. “Розподіл сум чинних договорів за напрямом послуг” унаочнює інформацію про здійснені оплати за групами послуг. також доступні фільтри для деталізації даних.

Для перегляду дашборду зі смартфону, необхідно увімкнути функцію автоповорот у налаштуваннях телефону та перевертати смартфон горизонтально.

Источник

Національна служба здоров’я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Архітектура

Зазначене архітектурне рішення має суттєві переваги для користувачів системи. Так, користувачі системи (пацієнти, лікарі, аптечні працівники, менеджери закладів) через наявність великої кількості МІС отримують конкурентний вибір електронних сервісів, належну технічну та консультаційну підтримку щодо роботи в системі. При цьому жодна важлива інформація не буде втрачена через зміну МІС – всі ключові дані зберігаються централізовано в ЦБД. Це є перевагою і для держави – така інформація показує цілісну картину надання медичних послуг для всієї країни, що дозволяє здійснювати якісний аналіз та прогноз необхідних медичних послуг для населення.

ЕСОЗ є одним з основних інструментів впровадження нової моделі фінансування медичної галузі. Розвиток ЕСОЗ синхронізовано з іншими системними змінами в охороні здоров’я.

Можливості для користувачів

Для менеджера закладу – це доступ до надійних і актуальних даних його закладу, які можна аналізувати і приймати на основі них рішення щодо подальшого розвитку закладу.

Для медичних працівників – позбавлення необхідності паперової роботи, формування статистичних форм, заповнення медичних форм і довідок. Також це можливість аналізувати інформацію щодо пацієнтів, яким було надано медичні послуги, використовувати знеособлену інформацію в наукових, дослідницьких та професійних цілях.

Для всіх охочих – доступ до знеособленої інформації по всім закладам країни, аналітичним та звітним документам щодо наданих медичних послуг, які представлені в зручній формі на сайті НСЗУ.

Источник

Національна служба здоров’я України

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Оплати надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій

Дашборд «Оплати надавачам послуг медичної допомоги за програмою медичних гарантій» містить консолідовану інформацію щодо сум виплат закладам, які надають первинну, спеціалізовану та екстрену медичну допомогу за договором з НСЗУ.

Дашборд має п’ять розділів: “Таблиця оплат за договорами», “Графічне відображення оплат”, “Карта оплат за областями”, “Аналіз оплат за допомогою структурованого дерева” та “Розподіл оплат за групами послуг”. Перемикатись між розділами допомагають стрілки під таблицею.

У першому розділі інформація щодо виплат розміщена у вигляді таблиці.

Для більш швидкого та ефективного отримання інформації про обсяги виплат закладам використовуйте наступні фільтри ліворуч:
— область реєстрації;
— форма власності (комунальна, приватна та ФОП);
— назва надавача послуг;
— напрям, група послуг
— вид допомоги (первинна, екстрена, спеціалізована, COVID-19);
— вид оплати;
— звітний період.

Зверніть увагу, що в таблиці дані наведені за звітний період, а не за датою оплати. Оплати по звіту за попередній місяць здійснюються на початку нового звітного періоду.

У другому розділі дашборду інформація щодо виплат розміщена у графічному вигляді. На цій сторінці можна подивитись:
— кількість надавачів послуг первинної, спеціалізованої та екстреної допомоги, які отримали оплати за договором з НСЗУ, в тому числі, і за пакетами з COVID-19;
— скільки виплачено закладам всього та окремо за видом допомоги;
— розмір оплат закладам відповідно до форми власності;
— розмір оплат закладам відповідно до кожної області та м.Київ;
— розподіл надавачів послуг, які отримали фінансування, за областями;
— динаміку оплат.

У третьому розділі інформацію подано у вигляді карти, з нанесенням сум виплат за областями. Також доступні фільтри для отримання деталізованої інформації за конкретний звітний період та вид допомоги, форми власності надавачів послуг.

Четвертий розділ дозволяє будувати структуроване дерево оплат, враховуючи область реєстрації надавача медичних послуг, флорму власності, групу послуг, вид допомоги, тип оплати та звітний період.

П’ятий розділ унаочнює інформацію про здійснені оплати за групами послуг. також доступні фільтри для деталізації даних.

На кожній зі сторінок для продовження пошуку інформації щодо іншої області, закладу чи проміжку часу використовуйте опцію «Скинути фільтри» у верхньому лівому куті таблиці.

Щоб збільшити дашборд, натисніть на стрілочки у правому нижньому куті. Там також є можливість отримати посилання для репосту у соціальних мережах. Для перегляду дашборду зі смартфону, необхідно увімкнути функцію автоповорот у налаштуваннях телефону та перевертати смартфон горизонтально.

Розділ сайту оновлюється кілька разів на місяць.

Источник

Юридический портал vladimir-voynovich.ru
Adblock
detector